Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
almuenavn danska [navn som har været særlig udbredt hos almuen] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
almuenavn danska [fornavn som var meget almindelige i den danske almue] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
almuenavn danska [danske udviklinger af kristne navne] anpassat namn John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
almuenavn danska [danske udviklinger af kristne navne] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
almuenavn danska [dansk udvikling af et kristent navn] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
almuenavn danska ”bondenavn” anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
almuenavn danska [dansk udvikling af et kristent navn] anpassat namn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
almuenavn danska [dansk udvikling af et kristent navn] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
almuenavn danska [dansk udvikling af et kristent navn] anpassat namn Birgit Eggert, , Almuens fornavne omkring år 1800.
almuenavnemode danska [når det er populært at give sine børn almuenavne] Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
alternativ form danska [anden stavemåde af det samme navn] variationsform Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
alternativnavn danska ? John Kousgård Sørensen, , Janus og Japetus. Lærde renæssancefornavne.
ameliorativt tilnavn danska [tilnavn som giver særligt positive konnotationer] hedersnamn Ken Farø, , Hvem er egentlig Hade-Hanne? Mediale tilnavne i dansk.
anagram bokmål omstokking av orddeler, men ikke full reversering (palindrom) anagram Geirr Wiggen, , Anagrammatiske og bakvendte personnavn: Nye eksempler og drøftinger.
analogi danska Bente Holmberg, , Asbjørn, Astrid og Åsum. Om den hedenske as som navneled.
analogidannelse danska Lis Weise, , Folkelige analogidannelser i nogle tilnavnetyper.
andet fornavn danska [om det forhold at Svend Estridsøn også kaldte sig Magnus] andranamn Eva Villarsen Meldgaard, , De kristne personnavne kommer.
andet fornavn danska [fornavn nummer to] andranamn Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
andet fornavn danska [navn nr. 2 i rækken af fornavne] andranamn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
andet fornavn danska [navn nr. 2 i rækken af fornavne] andranamn Michael Lerche Nielsen, , Tolkien før og nu - set fra Danmark.
andet fornavn danska [navn nr. 2 i rækken af fornavne] andranamn Michael Lerche Nielsen, , Danmarks nye navnelov. Et stykke norsk husflid.
andet fornavn danska [navn nr. 2 i rækken af fornavne] andranamn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
andet fornavn danska [navn nr. 2 i rækken af fornavne] andranamn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
andet fornavn danska [navn nr. 2 i rækken af fornavne] andranamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
andet fornavn danska [det andet navn i rækken af en persons fornavne] andranamn Lis Weise, , Mine, Dine og Sine. Kvindenavne på ine.

Sidor