Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
adresseringsnavn danska [navn som er registreret i CPR uden at være et officielt navn] adresseringsnamn Dorrit Sylvest Nielsen, , Dansk navnelov – en succes?
advokationsnamn (Advokationsnamen) svenska uttrycker exepelvis en högtid eller en plats, där Maria uppenbarat sig (U. Hafner) advokationsnamn (Advokationsnamen) Eva Brylla, , Recension av Ute Hafner, Nabengebung und Namenverhalten im Spanien der 70er Jahre. 2004.
affektiva benämningar svenska Affektiva benämningar (eller hypokoristiska uttryck) kan avledas från appellativer lika väl som proprier ... affektiva benämningar Tomas Riad, , Svensk smeknamnsfonologi.
affektiva namn svenska Beteckningen anger att namnet inte hör till de officiella namnen och att det har en känslomässig laddning. affektiva namn Leif Nilsson, , Idrottens »smeknamn» under 1900-talet. Presentation av projektet Från Nora-Anna till Foppa. Framväxten av det moderna Sverige och vår svenska idrott speglad i utövares binamn.
afledning danska "uofficel navneform", dannet til personens egentlige navn avledning Georg Søndergaard, , Personnavnebrug som stilistisk fænomen.
afledning danska [navn/navneform som er tilføjet en afledningsendelse] avledning Gillian Fellows-Jensen, , Et forsigtigt forslag til klassifikation af fornavne efter navn­givningsprincipper.
afledning danska [navn/navneform som er tilføjet en afledningsendelse] avledning Birgit Eggert, , Brittas mange navnesøstre. Om brugen og udviklingen af pigenavnet Birgitta i Danmark.
afledt pigenavn danska [pigenavn som er afledt af en andet navn] avlett kvinnonamn Adam Hyllested, , Politikens Hvorfor hedder vi sådan.
agnatisk navn bokmål Fast etternavn som har blitt videreført fra fedre til barn agnatiskt namn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
akronym danska akronym John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
allitteration danska [når navne begynder med det samme bogstav] allitteration Bente Holmberg, , Om sakrale sted og personnavne.
allitteration danska ”navne i slægten begynder med samme konsonant eller med vokal” allitteration John Kousgård Sørensen, , Personnavne.
allitterationsnamn svenska allitterationsnamn Eva Brylla, , Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman: om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning.
allitterationsprincippet danska allitterationsprincipen John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
allittererande oppkalling nynorska allittererande uppkallelse Ola Stemshaug, , Namngjevingsmåtar.
allonym nynorska allonym Gulbrand Alhaug, , Lemmatiserng av namnevarianar – ein nivåmodell basert på norsk materiale.
allonym svenska Termen allonym med definitionen 'each of two or more standardized toponyms given to a single topographic feature.' allonym Lennart Hagåsen, , Recension av nordiskt och ryskt i namnforskningen. Rapport från ett symposium om onomastisk terminologi i Uppsala 17 december 1999. Utgiven under medverkan av Maria Aljioksjina. Uppsala (2001).
alluderande namn svenska namn från områdena "litteratur och serier, film och massmedier, familj, vardagsliv, historia, idrott, sport samt andra förhållanden". alluderande namn Katharina Leibring, , Förnamnsgivning inspirerad av fiktionslitteratur.
almindeligt efternavn danska Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
almindeligt efternavn danska [arveligt efternavn] Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
almindeligt personnavn danska [et navn som er almindeligt udbredt og anvendt] Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
almuenavn danska [fornavn som er meget udbredte hos almuen] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
almuenavn danska [navn som har været særlig udbredt hos almuen] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
almuenavn danska [fornavn som var meget almindelige i den danske almue] anpassat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
almuenavn danska [danske udviklinger af kristne navne] anpassat namn John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.

Sidor