Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
bondenavn danska [navn båret af bønder] bondenamn John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
bondenavn danska [navn der er brugt blandt bønder] bondenamn John Kousgård Sørensen, , Janus og Japetus. Lærde renæssancefornavne.
bondenavn danska [navn som traditionelt har været udbredt i bondebefolkningen] bondenamn Michael Lerche Nielsen, , Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, december 1997.
bondenavn danska [navn som traditionelt har været udbredt i bondebefolkningen] bondenamn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
bondenavn danska [navn som traditionelt har været udbredt i bondebefolkningen] bondenamn Jørgen Bendix, , Et godt dansk navn.
bondenavn danska [navn som traditionelt har været udbredt i bondebefolkningen] bondenamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
bondenavn danska [navn som traditionelt har været udbredt i bondebefolkningen] bondenamn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
bondetilnavn danska [tilnavn som bruges i bondestanden] John Kousgård Sørensen, , Stednavne som efternavne.
borgerligt navn danska [en persons officielle navn] borgerligt namn Kristian Kristiansen, , Danske øgenavne.
borgerligt slægtsnavn danska [efternavn brugt blandt borgere] borgerligt släktnamn Michael Lerche Nielsen, , Et år med den nye danske navnelov.
borgerligt tilnavn danska [tilføjet navn brugt blandt borgere] borgerligt binamn Birgit Christensen, , Lemmatisering af personnavne. Kongens Retterting 1537–1660, vol. 1.
borgernavn danska [navne på person som tilhører borgerstanden] borgerligt namn John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
borgernavn danska [navn på person som tilhører borgerstanden] borgerligt namn John Kousgård Sørensen, , Stednavne som efternavne.
borgernavn danska [navn der er brugt blandt borgere i byerne] borgerligt namn John Kousgård Sørensen, , Janus og Japetus. Lærde renæssancefornavne.
bredde-metoden danska [undersøgelse af navne uafhængigt af navnebærernes antal] Sebastian Kürschner, , Et databasemøde mellem Jensen og Müller: Om kontrastiv antroponomastisk metodik.
brugsnavn danska [navn som en person benytter sig af uden det er det officielle navn] Dorrit Sylvest Nielsen, , Dansk navnelov – en succes?
bunden uppkallelse svenska Den äldste sonen uppkallas efter fadern (vilket också därigenom kan bli efter farfadern). bunden uppkallelse Katharina Leibring, , Förnamnsskicket i Norra Råda och Gustav Adolf 1730–1837.
bunden uppkallelse svenska Traditionell bunden uppkallelse: den äldste sonen namngavs efter farfar och näst äldste sonen uppkallades efter morfar. bunden uppkallelse Katharina Leibring, , Förnamnsskicket i Norra Råda och Gustav Adolf 1730–1837.
bøndernavn danska [fornavn blandt bønder] Eva Villarsen Meldgaard, , Dansk fornavneskik i 1600tallet.
bøndernavn danska [navn som hyppigst er brugt blandt bønder] Eva Villarsen Meldgaard, , På sporet af Erasmus.
chefsopkald danska [når et barn får navn efter en af forældrenes chefer] Gunner Lind, , Navn, stand, rang og slægt: Navneskik i en gruppe embedsmænd under enevælden.
cognomen danska det tredje navn i det romerske tria nomina-system cognomen John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
CPR-registernavn danska [navn som det findes i CPR-registret] Lis Weise, , Folkelige analogidannelser i nogle tilnavnetyper.
dåbsefternavn danska [det efternavn som et barn får ved dåben] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
dåbsnavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Katrine Elmelund Tovgaard, , Raquetta Bombardina og bombardementets børn.

Sidor