Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
dobbelt fornavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelt förnamn Eva Villarsen Meldgaard, , De gamle nordiske opkaldelsesregler og den bartholinske nomenklatur.
dobbelt fornavn bokmål To atskilte fornavn brukt sammen dubbelt förnamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
dobbelt mellomnavn bokmål Dobbelt etternavn brukt som mellomnavn dubbelt mellannamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
dobbelt slægtsnavn danska det at mellemnavnet er forbundet med slægtsnavnet med en bindestreg dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
dobbelt slægtsnavn danska [to oprindelige slægtsnavne forbundet med en bindestreg] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , De danske slægtsnavnes historie i nyere tid.
dobbeltafledning danska [et afledt navn hvor afledningsendelsen består af et afledt navn] Lis Weise, , Mine, Dine og Sine. Kvindenavne på ine.
dobbeltefternavn danska [to efternavnetypologiske navne som udgør det samlede efternavn] dubbelt efternamn John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
dobbeltefternavn danska [to efternavnetypologiske navne som udgør det samlede efternavn, evt. forbundet med bindestreg] dubbelt efternamn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
dobbeltformer danska [sideformer af det samme navn] dubbelformer Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
dobbeltfornavn danska John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
dobbeltnamn nynorska kombinasjons av to fornamn – uansett om begge namna, ev. berre eitt av dei, blir brukt som tiltalenamn dubbelnamn Gulbrand Alhaug, , Fornamn i Noreg frå 1900 til 1975 – med vekt på endringar i namnemønsteret.
dobbeltnavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
dobbeltnavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , De gamle nordiske opkaldelsesregler og den bartholinske nomenklatur.
dobbeltnavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelnamn Birgit Eggert, , Hvorfor findes der flere pigenavne end drengenavne?
dobbeltnavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
dobbeltnavn danska det "at koble to fornavne sammen" dubbelnamn Torben Kisbye, , Slægtsnavne og patronymer.
dobbeltnavn danska dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
dobbeltnavn danska [når man har to efternavne] dubbelnamn John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
dobbeltnavn danska dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Regionale og sociale aspekter på dansk fornavneskik i København over for Sydvestjylland omkring år 1900.
dobbeltnavn danska ”flere fornavne” dubbelnamn Gunner Lind, , Navn, stand, rang og slægt: Navneskik i en gruppe embedsmænd under enevælden.
dobbeltnavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
dobbeltnavn danska [to fornavne som udtales og bruges som en samlet helhed] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Modenavne i Danmark i det 20. århundrede.
dobbeltnavn danska [når en person bærer to fornavne] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Dobbeltnavnets terminologi.
dobbeltnavn danska [når en person har mere end et fornavn] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
dobbeltnavn danska [når man har mere end et fornavn] dubbelnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.

Sidor