Nordiskt namnforskarregister

I namnforskarregistret kan du söka på land, namn och/eller på intresseområde. Skriv t.ex. etymologi eller socioonomastik i sökfältet och klicka på "sortera" så får du en lista på de forskare som angett dessa ämnen som sina intresseområden.

Vill du ha en lista på namnforskare i ett enskilt land klickar du för landet i menyn till vänster och klickar sedan på "sortera".

En lista på namnforskarnas postadresser och telefonnummer (i de fall dessa finns med i NORNA:s namnforskarregister) fås på begäran av sekr. Väinö Syrjälä, sekretariatet[at]norna.org. Sekreteraren tar också emot ändringar av registeruppgifter.

Namn Landsortera i fallande ordning
Mullonen, Irma Annat
Brink Stefan Annat
Quak, Arend Annat
Albris, Sofie Laurine Danmark
Christensen, Birgit Danmark
Christensen, Lisbeth Eilersgaard Danmark
Dalberg, Vibeke Danmark
Dam, Peder Danmark
Olesen, Rikke Steenholt Danmark
Fellows-Jensen, Gillian Danmark
Eggert, Birgit Danmark
Hjort, Ebba Danmark
Holmberg, Bente Danmark
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Danmark
Jørgensen, Bent Danmark
Knudsen, Bo Nissen Danmark
Lerche Nielsen, Michael Danmark
Meldgaard, Eva Villarsen Danmark
Bechsgaard, Katrine Kehlet Danmark
Sandst, Line Danmark
Schack, Jørgen Danmark
Termansen, Jakob Bang Danmark
Vogt, Susanne Danmark
Danielsen, Martin Sejer Danmark
Dahl, Bjørn Westerbeek Danmark
Kællerød, Lars-Jakob Harding Danmark
Hansen, Jesper Danmark
Eskeland, Tuula Danmark
Magnussen, Kristin Marjun Färöarna
Johansen, Anfinnur Färöarna
Weyhe, Eivind Färöarna
Thorsteinsson, Arne Färöarna
Simonsen, Marjun Arge Färöarna
Pitkänen Ritva Liisa Finland
Rainò Päivi Finland
Saarelma-Paukkala Minna Finland
Ainiala Terhi Finland
Saarikivi Janne Finland
Schybergson Anita Finland
Sjöblom Paula Finland
Slotte Peter Finland
Suutari Toni Finland
Raunamaa Jaakko Finland
Suviranta Sami Finland
Uusitalo Helinä Finland
Nurminen Minna Finland
Valtavuo-Pfeifer Ritva Finland
Valtonen Taarna Finland
Aalto Tiina Finland
Vidberg Maria Finland
Leino Unni Finland
Virkkula Johanna Finland
Mikkonen Pirjo Finland
Wihuri Elina Finland
Eskola Ksenia Finland
Kalske Marja Finland
Blomqvist Marianne Finland
Borg Kaj Finland
Salonen Saila Finland
Gustavsson Pamela Finland
Hämäläinen Lasse Finland
Halonen Johanna Finland
Nakari Minna Finland
Harling-Kranck Gunilla Finland
Hummelstedt Christer Finland
Onkamo Ulla Finland
Ikonen Hanna Finland
Ivars Ann-Marie Finland
Kiviniemi Eero Finland
Lehtonen Johanna Finland
Mallat Kaija Finland
Miikkulainen Raija Finland
Schalin Johan Finland
Männistö Marjut Finland
Paikkala Sirkka Finland
Johansen, Arnaq Brandt Grönland
Hallgrímur J. Ámundason Island
Svavar Sigmundsson Island
Aðalsteinn Eyþórsson Island
Guðrún Kvaran Island
Birna Lárusdóttir Island
Haraldur Bernharðsson Island
Guðrún Bjarkadóttir Island
Sigurður Jónsson Island
Emily Lethbridge Island
Aðalsteinn Hákonarson Island
Steinbru, Kjell Erik Norge
Svanevik, Anne Norge
Vasshus, Krister Norge
Særheim, Inge Norge
Ellingsve, Eli Norge
Hagland, Jan Ragnar Norge
Haslum, Vidar Norge
Helander, Kaisa Rautio Norge
Imerslund, Bente Norge
Johannessen, Ole-Jørgen Norge
Kruken, Kristoffer Norge
Larsen, Terje Norge
Nedrelid, Gudlaug Norge
Nordland, Ingvil Norge
Sandnes Berit Norge
Reisæter, Guro Norge
Sandøy, Helge Norge
Söderholm, Eira Norge
Utne, Ivar Norge
Veka, Olav Norge
Vestenfor, Oddmund Norge
Wetås, Åse Norge
Windt-Val, Benedicta Norge
Akselberg, Gunnstein Norge
Gammeltoft, Peder Norge
Aarset, Terje Norge
Aslaksen, Lisa Monica Norge
Alhaug, Gulbrand Norge
Ardis Ronte Eriksen Norge
Andreassen, Irene Norge
Gaasvik, Nils Jørgen Norge
Helleland, Botolv Norge
Jenstad, Tor Erik Norge
Myrvang, Finn Norge
Pedersen, Aud-Kirsti Norge
Rydving, Håkan Norge
Schmidt, Tom Norge
Svensson Ola Sverige
Nilsson Annika Sverige
Neumüller Kristina Sverige
Molin Richard Sverige
Aldrin Emilia Sverige
Lundström Ulf Sverige
Lundqvist Björn Sverige
Vikstrand Per Sverige
Löfdahl Maria Sverige
Alvered Zeth Sverige
Strandberg Mathias Sverige
Pihl Elin Sverige
Ambrosiani Per Sverige
Melchers Gunnel Sverige
Andersson Roland Sverige
Röjder Catarina Sverige
Wenner, Lena Sverige
Dehlin Lennart Sverige
Waldispühl, Michelle Sverige
Döhl Inger Sverige
Björk, Simon Karlin Sverige
Edlund Lars-Erik Sverige
Kegel Karolina Sverige
Eldblad Anita Sverige
Hedberg, Johan Sverige
Elmevik Lennart professor emer., fil. dr Sverige
Mattisson Anki Sverige
Lilljegren, Joakim Sverige
Entzenberg Sonja Sverige
Peterson Lena professor emer. fil. dr Sverige
Devine Josefin Sverige
Falck-Kjällquist, Birgit Sverige
Wiktorsson Per-Axel Sverige
Fridell Staffan Sverige
Frändén Märit Sverige
Svahn Margareta Sverige
Petrulevich Alexandra Sverige
Gustafsson Linnea Sverige
Straszer Boglárka Sverige
Hagåsen Lennart Sverige
Jepson Boel Sverige
Strandberg Svante professor emer., fil. dr Sverige
Johansson Carina Sverige
Williams Henrik Sverige
Solling, Daniel Sverige
Källström Magnus Sverige
Sundström Agneta Sverige
Larsson Inger Sverige
Ryman Lennart Sverige
Larsson Patrik Sverige
Wahlberg Mats Sverige
Holm Olof Sverige
Nilsson Leif Sverige
Leibring Katharina Sverige
Torensjö Annette Sverige
Syrjälä Väinö Sverige
Orban (f.d. Lif) Vera E. Sverige
Wennstedt Ola Sverige
Volk, Alexander Sverige
Mattfolk Leila Sverige
Lundbladh Carl-Erik Sverige
Stille Per Sverige
Nyström Staffan Sverige
Hagström Charlotte Sverige
Nyman Eva Sverige